Pretitle-image

Menu

Pita only
$6 99

Chicken or gyros

Pita with Chicken
$6 99
Pita with gyros
$6 99
seperator

Articles connexes

Pita trio 1
Pita trio 1 - 10

1 Pita + 1 fries + 1 soft drink 355ml

Pita trio 2
Pita trio 2 - 12

2 Pitas + 1 fries + 1 soft drink 355ml

Pita trio 3
Pita trio 3 - 22

4 Pitas + 2 fries + 2 soft drink 355ml